Strzybnickie Sztolnie
Redaktor: DarkDante   
21.02.2009.

Sztolnie Sztolnia odwadniająca  "Gotthelf" – "Wspomóż Bóg"

Sztolnia - wyrobisko korytarzowe, o małym przekroju poprzecznym drążone w górotworze  ze zbocza góry, poziomo lub pod niewielkim wzniosem w głąb góry do złóż kopaliny użytecznej.
Pierwsze zapiski na temat sztolni na terenie Tarnowskich Gór i okolic pochodzą już z 1544 roku.

"Gotthelf" -  "Wspomóż Bóg" znajdowała się na terenie obecnej Strzybnicy.

Pierwsze pomiary dotyczące tej sztolni wykonano już w 1652 roku.
Wykonano roznos na gruntach wsi Rybna do rzeki Stoła , długości 415 łatrów (796metrów
1 łatr = 2,09metra   łatr pruski )
"Wspomóż Bóg" była drążona w bardzo trudnych warunkach geologicznych. Liczne  zawały , kurzawki i silna dopływy wody powodowały duże opóźnienie w postępie rozbudowy sztolni.
W 1695 roku zaniechano dalszych prac z tejże sztolni. Jednak w 1785 roku przystąpiono do jej  odnowy. Rekonstrukcje sztolni trwały od jesieni 1785 roku. Niestety okazało się  , ze sztolnia  była drożna tylko na długości  20 łatrów czyli około 32 metrów  od  wylotu .Zaprzestano  więc dalszej eksploatacji i postanowiono wykopać równoległą do  "Gotthelf” nową sztolnie. W sierpniu 1806 roku połączono chodnik  Redena  ze sztolnia  "Wspomóż Bóg" przeniesiono 60-calową maszynę parowa  do nowego szybu "maszynowego”
Z tego miejsca pompowano wodę ze wszystkich trzech rejonów do sztolni  " Wspomóż Bóg”

Uruchomienie "Gotthelf – Stollen" odbyło się  4  października  1806 roku i miało uroczysty przebieg.  O godzinie 6,00 odśpiewano pieśń "Nun ranket Alle Gott" (  "Wszyscy dziękujmy Bogu" ). Po przemówieniu hr. Redena pięć grup gwarków przeszło sztolnia do szybu "Bergdrost" ( obecnie hałda Sawina) do jej  wylotu , pokonując odległość 2216 łatrów –  4252metrów (obecnie znajdującej się  po północnej stronie ul. Zagórskiej).
Oddano salwy armatnie i odśpiewano wraz z orkiestra górniczą pieśń "Bis hier hat mich Gott gebracht" ( "do tego miejsca przyprowadził mnie Bóg"). O godzinie 19,00 rozpoczął się  w mieście uroczysty pochód , zakończony festynem. Sztolnia funkcjonowała przez 30 lat. Średni przepływ wody wynosił 22tys m3 na dobę.

Dzisiejszy wylot sztolni jest budowa współczesna. Kilka lat temu , oryginalna zabytkowa brama rozsypała się , powodu braku zainteresowania  miasta konserwacja bramy. Na prośbę Stowarzyszenia miłośników ziemi tarnogórskiej usunięto gruz i postawiono nowa bramę. Ponieważ miasto chciało bramę zasypać i zlikwidować jedyne wejście do sztolni. W przyszłości i tak  może ona zostać odcięte, bo niedaleko  wejścia  ludzie zrobili sobie nielegalne wysypisko gruzu. Co może doprowadzić do zawalenia  się stropu  sztolni…
 
System odwadniania wyrobisk…zielona linia "Gotthelf” - ZOBACZ
Głębokość "Gotthelf” - ZOBACZ
 
Galeria Projekt Strzybnica - Zdjecia z ekspedycji do Strzybnickich Sztolnii - ZOBACZ .
 
Na podstawie materiałów z Sympozjum poświęconego -  "45 lat działalności Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach
Opracowanie: Roksi
 
 
Zmieniony ( 21.02.2009. )