Stowarzyszenie
Redaktor: DarkDante   
19.08.2004.
STOWARZYSZENIE PROJEKT STRZYBNICA

Projekt Strzybnica W Styczniu 2006 roku powstala galeria fotografii związanej ze Strzybnicą. Istniejaca wczesniej pod nazwa galeria BRTK. Inicjatorem i pomysłodawca uruchomienia galerii byl Bartek (BRTK), obecny Vice Prezes Stowarzyszenia Projekt Strzybnica. Działalność galerii BRTK, odwołując się do wspólnych wspomnień mieszkańców, pozwoliła na asymilację poprzez internet silnej grupy młodych, zdeterminowanych osób. Na gruncie tych doświadczeń powstało stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest promocja dzielinicy i miasta poprzez kulturę i sztukę. Poszukujemy osób z głowami pełnymi pomysłów, młodych, uzdolnionych, aktywnych, chętnych do działania w grupie. Jednocześnie potrzebujemy wszelkiej formy pomocy przy wprowadzaniu kolejnych pomysłów w życie.

STATUT :

 • Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej
 • Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Animowanie społecznej aktywności kulturalnej
 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych i innych form kształcących
 • Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi ,instytuc jami, organizacjami pozarządowymi ,związkami wyznaniowymi i kościołami
 • Prowadzenie działalności wydawniczej (publikacje, albumy, audio i video)
 • Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej
 • Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze z wykorzystaniem nowych mediów
 • Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno-kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności
 • Samokształcenie członków stowarzyszenia
 • Prowadzenie zespołów artystycznych
 • Promocja społecznej aktywności kulturalnej
 • Utworzenie archiwum lokalnej fotografii
 • Organizacja imprez kulturalnych
 • Tworzenie , prowadzenie instytucji o charakterze społeczno- kulturalnym, klubów i fundacji
 • Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej.
 • Gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych.
 • Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia

 

Zmieniony ( 17.07.2011. )