Regulamin galerii
Redaktor: Fugazi   
03.02.2008.

 

 

Z dnia 03.02.2008

REGULAMIN GALERII  STOWARZYSZENIA PROJEKT STRZYBNICA

1. Galeria Stowarzyszenia Projekt Strzybnica – zwana dalej Galerią - ma na celu prezentację fotografii o tematyce związanej z miejscowością Strzybnica.

Poprzez fotografię związaną z tematyką miejscowości Strzybnica rozumie się:

  • Fotografię zabudowy miejscowości Strzybnica oraz sąsiadujących miejscowości Pniowiec i Rybna
  • Fotografię charakterystycznych obiektów zielonych miejscowości Strzybnica oraz sąsiadujących miejscowości Pniowiec i Rybna
  • Fotografię archiwalną miejscowości Strzybnica oraz sąsiadujących miejscowości Pniowiec i Rybna
  • Fotografię imprez masowych na terenie miejscowości Strzybnica oraz sąsiadujących miejscowości Pniowiec i Rybna

2. Wymagane jest aby fotografie zamieszczone w Galerii były o tematyce wymienionej w punkcie 1.

3. Użytkownicy galerii zobowiązani są do zamieszczania zdjęć we własnych albumach.

4. Użytkownicy galerii zobowiązani są do zamieszczania zdjęć z. „Fotoakcji” w odpowiednich kategoriach wyznaczonych przez administratorów lub moderatorów Galerii

 


5. Pod pojęciem „Fotoakcja” rozumie się wspólne fotografowanie, którego temat został odpowiednio wcześniej przygotowany i podany do wiadomości na stronie lub forum dyskusyjnym Stowarzyszenia (www.projekt.strzybnica.com ).

6. Każda fotografia zamieszczona w Galerii powinna posiadać opis zawierający tytuł fotografii, podpis autora i datę wykonania fotografii lub zamieszczenia jej w Galerii. W razie braku opisu fotografia nie będzie akceptowane przez administratorów lub moderatorów galerii.

7. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia słów kluczowych dla danej fotografii (słowa kluczowe są pomocne w odszukiwaniu fotografii w Galerii). W razie braku opisu fotografia nie będzie akceptowana przez administratorów lub moderatorów Galerii.

8. Wymaga się aby fotografie zamieszczane na stronach Galerii nie zawierały materiałów obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, nawołujących do użycia przemocy, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, oraz innych materiałów, których przedstawienie na stronach Galerii mogłoby stanowić złamanie obowiązującego prawa.


9. Administratorzy lub moderatorzy mają prawo do edycji i usuwania dowolnych zamieszczonych przez użytkownika treści niezgodnych z tym regulaminem.

10. Użytkownik galerii zgadza się na przechowywanie informacji niezbędnych do obsługi własnego konta w bazie danych. Użytkownik otrzymuje również prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia w dowolnej chwili. W tym celu należy skontaktować się z administratorem Galerii.


11. Administratorzy dokładają wszelkich starań aby informacje zawierające dane użytkownika nie były przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Jednakże administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież tych informacji w wypadku działań osób nieuprawnionych.

12. Adres e-mail użytkownika jest używany jedynie do wysyłania potwierdzeń dotyczących rejestracji w Galerii oraz w przypadku kiedy administrator lub moderator ma przekazać użytkownikowi informacje na temat zamieszczanych przez użytkownika treści lub fotografii w Galerii.


Zmieniony ( 02.05.2008. )