ŻYWA LEKCJA #1 - Portret - Żółte Bloki
Redaktor: WIT   
26.02.2008.

  Fotoakcja pochytana.......
Powstało 20 portretów .... Ludziom podobał się pomysł Przynosili świąteczne łakocie i owoce chcąc w ten sposób się odwdzięczyć. Dzięki tej akcji wiemy juz na przyszłość jak nalezy usprawnić tego typu żywe lekcje.

CEL: Celem projektu ŻYWA LEKCJA # 1 jest fotoakcja tzw. praca fotograficzna dokumentująca przejawy społecznego życia, zaangażowanie kulturalne i poznawcze mieszkańców. Wszyscy będą mogli dzięki temu dać prawdziwy obraz specyfiki tego zakątka regionu. Zarówno dzieci, młodzież i dorośli mogą zatrzymać wykreowana i zastana rzeczywistość przez podjęcie współpracy nad projektem by mieć wpływ na wygląd ostateczny.


NARZĘDZIE: Narzędziem pracy jest aparat fotograficzny dowolnego formatu o sposobie zapisu cyfrowego, negatywowego czy pozytywowego.


RAMY CZASOWE: Ramy czasowe projektu obejmują jeden dzień w wymiarze godzin od śniadania do kolacji. W niedzielę Wielkanocną, przeddzień Lanego Poniedziałku.


RAMY TERYTORIALNE: Za terytorium fotoakcji, badań fotograficznych w Wigilię Wielkanocnego Poniedziałku obiera się wschodnią część Strzybnicy, dzielnicy miasta Tarnowskie Góry należącego do Tarnogórskiego Powiatu, Województwa Śląskiego w Polsce Południowej. Dokładniejszą lokalizację określają zielone trawniki, wokół otaczających potocznie przez mieszkańców „ Żółtych bloków”. Żółte bloki to zbiór kilku w różnym okresie wybudowanych mieszkalnych budynków w pobliżu przejazdu kolejowego i parku niegdyś miejskiego.


DOKUMENTALIŚCI: Praca nad projektem ŻYWA LEKCJA # 1 – PORTRET – ŻÓŁTE BLOKI zainspirowana przez członków Stowarzyszenia Projekt Strzybnica, którzy zaprosili do współpracy grupę o nazwie Narybe'x. Jest to grupa młodych ludzi z pobliskiego Gimnazjum nr. 5 w Rybnej przygotowywana na tego typu działania. Wspólnie tworząc zespół, który posiada zarazem wiedzę i umiejętności związane z tematyką fotografii dokumentalnej i kreacyjnej. Liczymy również na udział społeczności lokalnej i gości.


SERWIS INTERNETOWY: W celu realizacji projektu wykorzystane zostanie forum informacyjno-dyskusyjne oraz galeria fotograficzna Stowarzyszenia Projekt Strzybnica na stronie internetowej www.projekt.strzybnica.com .


W galerii zaprezentowane zostaną albumy z przebiegu pracy wszystkich fotografujących:

- reportażu dokumentalnego, obrazującego całość wydarzeń (także tych nieprzewidywalnych) a subiektywnie i obiektywnie ujętym;

- kreacyjnego dokumentu, czyli zdjęć autorów, którzy wpłynęli swą osobą czy działaniem na ostateczny wygląd zdjęcia, wykreowali go;

- portrety mieszkańców objętych fotoakcją.


IDEA: Główna myśl tego projektu związana jest z przedsięwzięciem, które ma opowiedzieć o społeczeństwie, jego życiu i chęci współdziałania. Opisania w przestrzeni czy stworzenia charakteru tego miejsca. W różnych strojach czy nastrojach (źli, obojętni, weseli, zamyśleni, dobrzy, pochmurni, zawstydzeni, otwarci, zamknięci, życzliwi, radośni ...). Czas w którym odbywać sie będzie fotoakcja daje możliwość dokumentacji fotograficznej dnia wolnego od pracy, święta kościelnego, budzącej sie przyrody do życia (wiosna, alleluja). Święta maja znaczenie rodzinnych, mogą pozwolić stworzyć podczas fotoakcji portrety rodzinne czy unikalne w tym względzie wydarzenia. Przygotowana przez członków Stowarzyszenia Projekt Strzybnica pewnego rodzaju scenografia, w której odbywa się portretowanie chętnych mieszkańców przez grupę Narybe'x. Wszystkie przyniesione w to miejsce rzeczy i odpowiednio zakomponowane dają szerokie możliwości biorącym udział w fotoakcji na znalezienie preferowanych tematów. Liczy się jednak efekt końcowy, który będzie stanowił charakterystykę opowieści o ludziach ciekawych i odważnych. Chcących pokazać, że tutaj też może coś się wydarzyć. Można stworzyć przewodnie hasło: „Młodzi ludzie zatrzymują życie na fotografii, dla kolejnych pokoleń”

Dokument fotograficzny związany z człowiekiem, jego życiem, środowiskiem, działalnością, zainteresowaniami, przeżyciami codziennymi i niecodziennymi, z grupami ludzi, którzy reprezentują jakąś specyfikę czy mają odrębny charakter kulturowo-społeczny. Fotoakcja ta jest formą rejestracji i archiwizowania świata widzianego i wyselekcjonowanego przez obiektyw aparatu fotograficznego. Projekt cały pozwoli zatem na realizację cykli reportaży, serii portretów, kreacyjnych dokumentów czy pojedynczych zdjęć. Efektem końcowym może być z pewnością dobrze ujęte środowisko i otoczenie człowieka, to dokument wydarzeń jednego dnia tego tylko obszaru, to zbadanie i ukazanie jego specyfiki. Finałem projektu będzie również album i wystawa, świadcząca o pracy fotografów, ich zaangażowaniu, ukazująca ludziom ich samych sobie, (jeśli tylko znajdzie sie sponsor).

Techniczne podejście do fotografii nie jest narzucone. Ważne jest by zdjęcia były poprawnie wykonane, a efekt końcowy w przypadku ingerencji programów komputerowych nie górował nad merytoryczną wypowiedzią danej fotografii. Przez różnorodność techniczną i doświadczeń fotografujących nie narzuca sie wizji wykonywanych zdjęć, poza wartością dokumentalna.

Estetyka w podejściu do tworzenia dokumentu również pozostaje dowolna. Wybrana forma zdjęć świadczyć będzie o wrażliwości i charakterze autora i sposobie jego postrzegania danych wydarzeń. Będzie to konfrontacja z samym sobą, grupą fotografującą wspólnie jedno wydarzenie pokazując różne spojrzenie na jedną sytuację.

Udział w projekcie: ŻYWA LEKCJA # 1 – PORTET – ŻÓŁTE BLOKI kierowany jest do ludzi, którzy poświęcą sie jego realizacji, będą szukać tematów i je fotografować. Projekt jest przedsięwzięciem non profit, nie przynoszącym korzyści materialnych żadnemu z uczestników. Udział w nim jest całkowicie dowolny i bezpłatny, oparty na partnerstwie grupy, która sie wokół niego zwiąże.Zmieniony ( 16.05.2008. )